Thiết bị đo áp suất giấy và bột giấy …


Gắn kết 1 in tương thích với kết nối quy trình PMC hoặc 1 1/2 in. Kết nối lắp ren có sẵn; Hiệu chỉnh thấp đến 0 đến 1,5 psi (0,1 … >>> http://tanvietbao.vn


Leave a Reply

Your email address will not be published.