Phát triển vùng nguyên liệu, giảm gánh nặng cho ngành giấy …


Dec 10, 2020 — Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa không chỉ đầu tư cho trang thiết bị mà … thu hồi đến 95% lượng hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất… >>> https://tuoitre.vn


Leave a Reply

Your email address will not be published.